Pejzaż abstrakcyjny, lipiec 2021

Cykl SYNTHESIS ukazuje Jarosława FIlipka jako artystę abstrakcyjnego. Chociaż mówi o swoich obrazach jako o pejzażach, dalekie są one od przedstawiania typowych widoków.

Wszystkie części składowe słownika malarskiego, takie jak rytm, barwa, kontrast, walor, służą komunikowaniu treści w sposób pośredni. Artysta tworzy swój indywidualny kod, zapis swoich intencji i emocji. Tym co odróżnia  SYNTHESIS od pejzaży nie abstrakcyjnych, jest brak realistycznej prezentacji. Jarosław Filipek przenosi swoje przemyślenia na obrazy za pomocą symboliki abstrakcyjnej. Często jedynym odnośnikiem do pejzażu jest linia pozioma, którą można interpretować jako horyzont.

Każdy obraz to zapis emocji, prezentacja unikalnego spojrzenia na otaczający nas świat. Malarstwo abstrakcyjne często kojarzy się z pozornie niezrozumiałymi kolorowymi plamami na płótnie. Twórczość Jarosława Filipka nie wpisuje się w nurt malarstwa informel. Jego obrazy są formalnie uporządkowane, mają widoczną i jednoznaczną kompozycję, układ ściśle określonych form. Układami plam, podziałem płaszczyzny twórca nawiązuje do pejzażu widzianego z dużej odległości, otwartego oraz pełnego przestrzeni.