Dotknąć zmysłami

Czy pejzaż może zmieniać się w czasie tak jak naturalny krajobraz?

Czy pejzaż można dotknąć? Czy pejzaż może rozbrzmiewać dźwiękiem?

Zarówno naturalny krajobraz jak i pejzaż (obraz), odbieramy zmysłem wzroku. Artysta w cyklu 'Dotknąć pejzażu’ odchodzi od konwencji malarstwa pejzażowego i namawia nas do rozszerzenia sposobu percepcji. W tytule wystawy zawarta jest wieloznaczność słowa ‘dotknąć’. Tworząc obiekty o bardzo bogatej, wręcz reliefowej strukturze – zachęca obserwatora do dotykania. Sam dotyka tematyki pejzażu na wiele sposobów, studiująć poprzez abstrakcyjne obiekty percepcję multizmysłową.

Krajobraz nie jest statyczny – wiatr przesuwa chmury, światło tworzy cienie, odbija się w wodzie, powstają refleksy. Podobnie pejzaże Jarosława Filipka, zmieniają się gdy oglądający się porusza. Zmieniają  się dynamicznie gdy przybliżamy się do pracy, przesuwamy perspektywę oglądania, patrzymy pod kątem. Efekty zmienności artysta uzyskuje dzięki grze światła oraz unikalnej technice malarskiej, łączącej strukturalne formy powstałe z wymieszania spoiwa akrylowego z piaskiem i zastosowaniu własnych farb i lakierów. Faktury tworzą cienie, powierzchnie pokryte farbami metalicznymi – opalizują, pokryte farbami fluorescencyjnymi – świecą, blyszczą przy zastosowaniu lakierow o wysokim poziomie odbijania światła, stają się matowe pod wpływem nakładania składników pochłaniających światło, sugerują atłasowość.