Ryneczek Po Sąsiedzku – czyli jak mieszkańcy Izabelina dotykali obrazów.

Zarówno naturalny krajobraz jak i pejzaż (obraz), odbieramy zmysłem wzroku. W cyklu 'Dotknij obrazu’ odchodzę od konwencji malarstwa pejzażowego i namawiam widza do rozszerzenia sposobu percepcji. W tytule cyklu zawarta jest wieloznaczność słowa ‘dotknąć’. Tworząc obiekty o bardzo bogatej, wręcz reliefowej strukturze – zachęcam obserwatora do dotykania, do poznawania poprzez percepcję multizmysłową.

Różnorodność powierzchni może wchodzić w relację nie tylko ze zmysłem wzroku, ale także dotyku i słuchu. Można swobodnie dotknąć obrazów, poczuć chropowatą szorstkość faktur, śliskość powierzchni błyszczących, atłasowość powierzchni matowych, ukłucia wypukłości. Przesuwając dłonią po obiekcie słyszymy dźwięk – dotykane struktury nałożone na płótno drgają, wibrują, szeleszczą. Bara, zmienność kolorów, faktur i struktur, jest kluczowa dla poszerzenia i pogłębienia percepcji.

Jak można dotknąć krajobrazu?

  • Wzrok – gdy przesuwają się chmury, gdy na wodzie pojawiają się refleksy, tęcza
  • Dotyk – gdy stoisz na trawie, piasku, kamieniach / gdy wiatr smaga ci twarz, gdy deszcz rosi ci twarz
  • Słuch – gdy szumią fale, szeleszczą liście, słychać krzyk mewy
  • Zapach – wilgoci po deszczu, łąki z ziołami, skoszonej trawy

Dotknij obrazu to projekt sensoryczny dla dzieci i dorosłych, który jest wyprawą uczestników w świat faktur, tekstur,  oraz gry światła i cienia. Każdy uczestnik może podczas wystawy, warsztatów lub wykładu dotykać obrazów, doświadczać w ten sposób przeróżnych wrażeń z kontaktu z obiektami sztuki, angażując swoje zmysły dotyku i słuchu. To okazja do unikalnego odkrywania sztuki, doświadczenie jej innymi sposobami niż tylko zmysłem wzroku. Obiekty nawiązując do krajobrazu, pokazują że nasze otoczenie wypełnione jest inspirującym światem doznań i doświadczeń zmysłowych.