BIOGRAFIA

Jarosław Filipek

Urodzony w roku 1963. Ukończył architekturę na Politechnice Warszawskiej oraz Warszawską Akademię Sztuk Pięknych. Malarstwo i rysunek studiował w pracowniach Franciszka Maśluszczaka, Andrzeja Bieńkowskiego, Jacka Sempolińskiego oraz Henryka Dąbrowskiego. Mieszka i tworzy w Izabelinie w Puszczy Kampinoskiej oraz w andaluzyjskim Jerez de la Frontera. 

Prace realizuje cyklami. Zauroczenie pejzażem szczególnie widoczne jest w malarstwie akwarelowym. PEJZAŻ POLSKI to notatnik z wypraw po Polsce, malarskie wspomnienia z miejsc fascynujących urodą Natury. Akwarele przesycone są światłem i nastrojem. Prace charakteryzuje wnikliwa obserwacja przyrody w różnych porach roku. Puszcza Kampinoska to miejsce gdzie artysta mieszka i pracuje. Park narodowy  z różnorodnymi krajobrazami: wydmami, mokradłami, łąkami, rozlewiskami i strumieniami stanowi nieustanne źródło malarskiej inspiracji. Artysta wtapia się w unikalne otoczenie, jest jego częścią. Czego dowodem jego akwarelowe pejzaże… 

Wystawy i salony sztuki

Jarosław Filipek prace swoje wystawiał na kilkudziesięciu ekspozycjach i wystawach w Polsce, Szwecji, Hiszpanii, Belgii i Francji. Brał udział w targach i salonach sztuki: International Art Fair, Tuluza, Francja; Targi Sztuki Dostępnej, Warszawa, Polska, Luxembourg Art Week, Luksemburg, Salon d’art Carrousel du Louvre, Paryż, Francja; Brussel Contemporary Art, Bruksela, Belgia; Antwerpen Art Fair, Antwerpia, Belgia

***

Born in 1963. A graduate in architecture from the Warsaw University of Technology and the Warsaw Academy of Fine Arts. He studied painting and drawing in the studios of Franciszek Maśluszczak, Andrzej Bieńkowski, Jacek Sempoliński and Henryk Dąbrowski. The artist lives and works in Izabelin in the Kampinos Forest and in the Andalusian Jerez de la Frontera.

He loves to work in cycles. The enchantment with the landscape is especially visible in his watercolor painting. POLISH LANDSCAPE is a notebook from trips around Poland, painterly memories of places fascinating with the beauty of Nature. His watercolors are saturated with light and mood. The works are characterized by careful observation of nature at different times of the year. The KampinosNational Park is a place where the artist lives and works. A place with a variety of landscapes: dunes, wetlands, meadows, backwaters and streams is a constant source of painting inspiration. The artist blends into the unique surroundings, he is part of it. As evidenced by his watercolor landscapes …

Jarosław Filipek has exhibited his works at several dozen exhibitions in Poland, Sweden, Spain, Belgium and France. He took part in art fairs and salons: International Art Fair, Toulouse, France; Fair of Accessible Art, Warsaw, Poland, Luxembourg Art Week, Luxembourg; Salon d’art Carrousel du Louvre, Paris, France; Brussel Contemporary Art, Brussels, Belgium; Antwerpen Art Fair, Antwerp, Belgium.