Dotknąć pejzażu

ZMIENNOŚĆ

Krajobraz nigdy nie jest statyczny – wiatr przesuwa chmury, światło tworzy cienie, odbija się w wodzie, powstają refleksy. Podobnie obiekty Jarosława Filipka, zmieniają się w czasie, gdy oglądający się porusza. Modyfikują się dynamicznie gdy przybliża się do obiektu, zmienia perspektywę jej oglądania, patrzy na nią pod kątem. Efekty zmienności artysta uzyskuje dzięki grze światła oraz zastosowaniu unikalnych materiałów. Łączy strukturalne formy z tworzonymi przez siebie farbami, emulsjami i lakierami. Faktury tworzą cienie. Powierzchnie pokryte farbami metalicznymi – opalizują, fluorescencyjnymi – świecą, lakierami odbijającymi światło – błyszczą, matowymi – sugerują atłasowość.