Wystawa fotografii przy okazji wykładu dla UTW w Podkowie Leśnej