Dotykanie obrazów – wykład i warsztaty „Multi sensualny odbiór malarstwa”

Dotykanie obrazów strukturalnych a multisensualny odbiór sztuki

Sztuka od zawsze była sposobem wyrażania ludzkich uczuć, idei i doświadczeń. Tradycyjnie odbieramy sztukę za pomocą wzroku, ale rozwój myśli artystycznej i eksperymenty zmysłowe otworzyły drzwi do multisensualnego odbioru sztuki. W tym kontekście, dotykanie obrazów strukturalnych staje się fascynującym obszarem, pozwalającym na głębsze wchłanianie sztuki poprzez zmysł dotyku.

Obrazy strukturalne to dzieła sztuki, które nie tylko zdobią płótno, ale również eksplorują teksturę i głębokość. Przez dotyk, widzowie mają szansę wczuć się w dzieło sztuki na sposób niedostępny jedynie dla oka. Dotykanie obrazów strukturalnych jest jak podróż po nieznanych terenach, gdzie dłonie stają się przewodnikiem po świecie ukrytym pod powierzchnią farby.

Multisensualny odbiór sztuki idzie o krok dalej, uwzględniając różnorodność zmysłów. Dotyk, wzrok, zapach, słuch – wszystko to staje się częścią kompleksowego doświadczenia artystycznego. Na przykład, obraz pełen kolorów i faktur może przywodzić na myśl intensywny zapach kwiatów lub dźwięk szumiącego lasu. To współdziałanie zmysłów tworzy głębsze i bardziej bogate wrażenia.

Dotykanie obrazów strukturalnych dodaje nowy wymiar do multisensualnego odbioru sztuki. Poprzez bezpośredni kontakt z dziełem, widzowie przekraczają granice jedynie wizualnego postrzegania. Struktury, kształty i faktury stają się realne pod palcami, a sztuka staje się bardziej dostępna, angażując zmysł dotyku w proces interpretacji.

Jednakże, multisensualny odbiór sztuki nie zawsze jest jednolitym doświadczeniem. Każdy widz może interpretować dzieło inaczej, zależnie od własnych doświadczeń i zmysłowych preferencji. Dla jednej osoby dotykając obrazu strukturalnego może odkryć ukryte emocje, podczas gdy dla innej może to być jedynie ciekawą eksploracją zmysłową.

W związku z tym, dotykanie obrazów strukturalnych w kontekście multisensualnego odbioru sztuki stawia wyzwanie przed artystami i widzami. Jak zintegrować różne zmysły w jedno harmonijne doświadczenie? Jak stworzyć dzieło, które będzie działać zarówno na zmysł dotyku, wzroku, jak i pozostałych? Te pytania otwierają drzwi do nowych eksperymentów i kreatywnych poszukiwań w dziedzinie sztuki.

Wnioski płynące z tego multisensualnego podejścia są fascynujące. Dotykanie obrazów strukturalnych może nie tylko wzbogacić doświadczenie sztuki, ale również uczynić je bardziej demokratycznym, umożliwiając ludziom o różnych umiejętnościach zmysłowych pełne uczestnictwo w procesie odbioru. To podkreśla potencjał sztuki do łączenia ludzi i otwierania drzwi do nowych, ekscytujących doświadczeń zmysłowych.

Dotknąć pejzażu / Zobaczyć obraz dotykiem 

Koncentrując się na naszych zmysłach, możemy odczuwać więcej, pełniej, bogaciej. W plenerze, jeżeli zatrzymamy się i skoncentrujemy na tym co dociera do naszych zmysłów, poczujemy więcej: promienie słońca na twarzy, lekki poryw wiatru, twardość powierzchni na której stoimy, zapach ziół, szum drzew…  Tak multi zmysłowo ‘dotykamy’ krajobrazu.

Czy pejzaż (obraz) można także odbierać wieloma zmysłami? 

W cyklu ‘Dotknąć pejzażu’, odchodząc od konwencji malarstwa pejzażowego, namawiam obserwatora do rozszerzenia percepcji obrazu na wiele zmysłów. Idea wystawy zawarta jest w  wieloznaczności słowa ‘dotknąć’. Tworząc obiekty o bogatej, wyjątkowej, reliefowej strukturze rozszerzam możliwości percepcji obiektu. Zachęcam do ich dotykania. Przy przesuwaniu dłonią po powierzchni odbieramy różne faktury powierzchni. Ponadto słyszymy dźwięki, abstrakcyjnie zapisaną muzykę. Faktury tworzą cienie, powierzchnie pokryte farbami metalicznymi – opalizują, fluorescencyjnymi – świecą, lakierami o wysokim poziomie odbijania światła – błyszczą,  matowymi – sugerują atłasowość. Obiekty zmieniają się gdy się do nich zbliżamy, zmieniamy perspektywę patrzenia. Tworzy to iluzję czasu – pejzaże stają się tak dynamiczne jak oglądane w naturze krajobrazy.

Wykład i warsztaty odbyły się w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Piasecznie.