Malarstwo do dotykania – cykl DOTKNIJ PEJZAŻU, 60×60

Abstrakcyjne Malarstwo do Dotykania. Zarówno naturalny krajobraz jak i pejzaż (obraz), odbieramy zmysłem wzroku. Artysta w cyklu 'Dotknąć pejzażu’ odchodzi od konwencji malarstwa pejzażowego i namawia nas do rozszerzenia sposobu percepcji. W tytule wystawy zawarta jest wieloznaczność słowa ‘dotknąć’. Tworząc obiekty o bardzo bogatej, wręcz reliefowej strukturze – zachęca obserwatora do dotykania. Sam dotyka tematyki pejzażu na wiele sposobów, studiująć poprzez abstrakcyjne obiekty percepcję multizmysłową.

Tak wytworzona różnorodność powierzchni może wchodzić w relację nie tylko ze zmysłem wzroku, ale także dotyku i słuchu. Artysta zachęca do dotykania. Widzowie mogą swobodnie dotknąć obrazów, poczuć chropowatą szorstkość faktur, śliskość powierzchni błyszczących, atłasowość powierzchni matowych, ukłucia wypukłości. Przesuwając dłonią po obiekcie słyszymy dźwięk – dotykane struktury nałożone na płótno drgają, wibrują, szeleszczą. Cykl nawiązuje do sonoryzmu, polskiego kierunku w muzyce współczesnej (m.in. Penderecki, Kilar, Górecki, Serocki, Dobrowolski). Nie tylko charakterystyczne brzmienie instrumentu ale i jego barwa interesowała sonorystów. Podobnie w tym cyklu, zmienność barwy (zarówno w obszarze światła, dźwięku jak i struktury), jest kluczowa dla poszerzenia i pogłębienia percepcji.

Sztuka od zawsze pełniła rolę przekazu emocji, myśli i doświadczeń ludzkich. Tradycyjnie związana z zmysłem wzroku, sztuka abstrakcyjna zdaje się kierować się w stronę nowych możliwości percepcji, zmuszając nas do rozszerzenia horyzontów poza granice tradycyjnych doświadczeń estetycznych. Jednym z fascynujących kierunków eksperymentów artystycznych jest próba przeniesienia abstrakcji do dotyku, tworząc obrazy, które nie tylko oglądamy, ale także fizycznie doświadczamy.

Abstrakcyjne malarstwo do dotykania są zaproszeniem do intymnego spotkania z sztuką. Tradycyjnie, dzieła sztuki ograniczały się do wizualnej percepcji, ale artystyczna eksploracja nowych zmysłów otwiera drzwi do głębszego zrozumienia i interakcji. Taka forma sztuki nie tylko zdobywa nowy obszar w spektrum artystycznego wyrażenia, ale także stawia pytania o naszą relację ze sztuką oraz o to, jak postrzegamy i interpretujemy świat.

Początki tej innowacyjnej formy sztuki można doszukiwać się w starożytnych technikach jak dotykowy alfabet Braille’a, które otworzyły nowe możliwości komunikacji dla niewidomych. Jednak dzisiaj, artystyczna abstrakcja do dotykania posuwa się dalej, wykraczając poza funkcję czysto komunikacyjną. To nie tylko próba przekazania informacji, ale także wywołania emocji, pobudzenia wyobraźni i stworzenia dialogu między dziełem a odbiorcą.

Jednym z fascynujących aspektów abstrakcyjnych obrazów do dotykania jest ich dynamiczność. Te dzieła często zmieniają się w zależności od kierunku i siły dotyku. W ten sposób, abstrakcyjne obrazy stają się interaktywnymi doświadczeniami, gdzie odbiorca staje się współtwórcą dzieła sztuki. To zaproszenie do aktywnego uczestnictwa, co przesuwa granice tradycyjnego modelu „patrzenia” na sztukę.

Warto również zwrócić uwagę na potencjalne korzyści terapeutyczne abstrakcyjnego malarstwa do dotykania. Dotyk, jako zmysł często pomijany w sztuce, może stać się narzędziem wyrazu i uzdrawiania. Artystyczne doświadczenia oparte na dotyku mogą pomóc w wyrażaniu emocji, zwłaszcza tam, gdzie słowa stają się niewystarczające.

Wnioski płynące z eksploracji abstrakcyjnych obrazów do dotykania są liczne. Otwierają one drzwi do nowych form wyrazu artystycznego, zmuszając nas do ponownego rozważenia naszych tradycyjnych sposobów postrzegania sztuki. Ponadto, integrując zmysł dotyku, otwierają drogę do głębszych interakcji emocjonalnych i terapeutycznych. To fascynująca podróż w świat sztuki, która zachęca nas do dotykania nie tylko dzieł sztuki, ale również naszych własnych uczuć i wyobrażeń.